Munuaispotilaan kortti

Munuaispotilaan kortissa kerrotaan perustiedot henkilöstä, sairaudesta, käytössä olevasta hoidosta sekä omasta hoitoyksiköstä. 

Munuaispotilaan kortti on tarkoitettu munuaissairautta sairastaville muistin tueksi, sekä avuksi yllättäviiin tilanteisiin. 

Kortin voi täyttää itse tai pyytää hoitohenkilökuntaa täyttämään sen. Kortin voi täyttää tietokoneella käyttämällä alla olevista linkeistä ladattavia pdf-lomakkeita. Pdf-lomakkeessa voi liikkua hiirellä tai sarkainnäppäimellä. Kortti tulostuu luottokortin kokoisena. Paras tulos saadaan tulostamalla tavallista vahvemmalle paperille väritulostimella. Kortti leikataan irti tulostearkista ja taitetaan. 

Kortin voi myös tulostaa ja täyttää käsin. Kortti säilyy paremmin laminoituna tai käyttämällä luottokortin kokoista muovitaskua.


Täytä korttiin

• Kortin käyttäjän henkilötiedot sekä tiedot diagnooseista ja käytössä olevasta hoidosta.

• Munuaisensiirtoa koskevat tiedot ja hyljinnänestolääkitys, vaikka henkilö olisikin uudelleen dialyysihoidossa.

• Kohtaan Lisätietoja muut huomioon otettavat asiat kuten sairaudet ja tärkeimmät lääkkeet.

• Kohtaan Hoitoyksikkö oman hoitoyksikön yhteystiedot.

Kortin voi ladata suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä.