Hyvä tietää

Tähän osioon on koottu asioita, joita sairastuneen on hyvä tietää esimerkiksi verotuksesta. Miten toimia, jos on tyytymätön saamaansa päätökseen, hoitoon tai palveluun? Täältä löytyvät myös usein kysytyt kysymykset etuuksista ja palveluista.

Sairaus saattaa oikeuttaa tekemään vähennyksiä verotuksessa. Kyseessä voi tai veronmaksukyvyn alentumisvähennys tai invalidivähennys. Joissakin tapauksissa sairauden perusteella voi saada huojennusta tai vapautuksen maksettavasta verosta.

Jos potilas tai asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen, hoitoon, palveluun tai kohteluun, hänellä on käytössään erilaisia keinoja tuoda asia kyseisen toimintayksikön tai valvovan viranomaisen tietoon kuten valittaminen, muistutus tai kantelu.

Munuais- ja maksaliitto julkaisee vuosittain oman sosiaalioppaan, johon on koottu keskeiset asiat munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden sosiaaliturvasta.