Autoa koskeva verotus

Verohallinto voi myöntää autoveronpalautusta näkövammaiselle tai liikuntavammaiselle hänen hankkiessaan auto. Autoverohuojennuksessa  henkilö voidaan vapauttaa osittain tai kokonaan autoveron maksamisesta. Ajoneuvoveron maksamisesta voidaan vapauttaa myös kokonaan.

.

Autoveronpalautus

Verohallinto voi myöntää autoveronpalautusta näkövammaiselle tai liikuntavammaiselle. Auton on tultava vammaisen henkilön omaan käyttöön. Auton pitää olla uutena ostettu tai ulkomailta käytettynä ostettu. Auto ei saa olla rekisteröity aikaisemmin Suomessa. Autoverolain mukaan voi saada palautusta, jos näkövamman tai liikuntavamman pysyvä haitta-aste on 80 prosenttia.

Haitta-asteen arvioi lääkäri. Jo 60 % haitta-aste tai 40 % haitta-aste, joka johtuu toisen tai molempien jalkojen puuttumisesta tai toimintavajavuudesta, oikeuttaa henkilön saamaan palautusta, jos auto on hankittava työn tai ammattiin valmistavien opiskelujen vuoksi.

Autoveronpalautusta haetaan kirjallisesti Verohallinnon autoverotukselta Hangosta.

Autoveronhuojennus

Autoveronhuojennus tarkoittaa sitä, että henkilö vapautetaan osittain tai kokonaan autoveron maksamisesta. Huojennuksen myöntää Verohallinto erityisen painavista syistä. Kun hakemusta käsitellään, otetaan huomioon liikkumista estävän tai sitä merkitsevästi rajoittavan vamman laatu sekä auton tarpeellisuus. Lisäksi kiinnitetään huomiota perheen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.

Vapautus ajoneuvoverosta

Ajoneuvon perusverosta myönnetään vapautus

  • henkilölle, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
  • henkilölle, joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
  • henkilölle, jolle on myönnetty autoveron palautus

Ajoneuvon perusverosta voi hakea vapautusta Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä asioinnissa tai osoitteesta www.trafi.fi löytyvällä lomakkeella. 1.1.2016 alkaen voi hakea vapautusta ajoneuvoverosta samalla kun hakee vammaisen pysäköintilupaa Trafin palveluntuottajan Ajovarman toimipisteestä. Pelkkää verovapautusta Ajovarmasta ei kuitenkaan voi hakea. Vapautus ajoneuvoverosta voidaan myöntää enintään 3 vuoden ajan pysäköintiluvan myöntämisestä.

Jos henkilöllä jo on vammaisen pysäköintilupa, verovapautusta haetaan Trafista postittamalla hakemus Trafiin tai hakemalla vapautusta sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta.