Liiton myöntämät tukirahat

Mauri Kallion -opintorahasta voit saada tukea opintoihin. Jouko Lipposen -tukiraha on heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien auttamiseen.


Tukea opintoihin

Mauri Kallion opintoraha on tarkoitettu tukemaan munuais- ja maksasairauksiin sairastuneita opiskelijoita peruskoulun jälkeisissä opinnoissa sekä uudelleenkoulutuksessa. 

Opintorahaa voidaan myöntää, jos ammattiin tai tutkintoon tähtäävät opinnot tai tavoitteellinen kurssimuotoinen opiskelu kestävät vähintään yhden lukuvuoden. Korkeakoulututkinnon jälkeisiä jatko-opintoja ei tueta.

Opintorahan suuruus määräytyy hakijoiden määrän mukaisesti, ja se voi olla enintään 500 euroa hakijaa kohti. Samalle henkilölle voidaan myöntää opintorahaa enintään joka kolmas vuosi ja enintään neljänä perättäisenä kertana.

Opintorahaa haetaan opintorahan hakulomakkeella. Tuen myöntämisestä päätetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran joulukuussa 2019. Hakuaika päättyy 31.10.2019

Mauri Kallio opintorahan hakulomake (pdf) (151.7 KB)


Jouko Lipposen tukiraha

Tukiraha on tarkoitettu tukemaan heikossa taloudellisessa tilanteessa olevia munuais- ja maksasairauksiin sairastuneita liiton paikallisyhdistysten jäseniä.

Tukiraha on kerta-avustus ja sitä voidaan myöntää hakemuksessa yksilöityyn tarkoitukseen. Tuen myöntäminen edellyttää aina Kelassa tehtyä toimeentulotukilaskelmaa, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Tukea voidaan myöntää samalle henkilölle tai perheelle noin kolmen vuoden välein.

Tukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset käsitellään noin kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Jouko Lipposen tukiraha_hakemus ja säännöt (pdf) (54.9 KB)

Lisätietoja tukirahoista:


Maria Ruuskanen
Edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija
040 8363 480