Hoitotahto

Ihminen voi halutessaan ilmaista hoitoa koskevan tahtonsa tulevaisuuden varalta laatimalla hoitotahdon. Munuais- ja maksaliitto on julkaissut munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotahtolomakkeen. Hoitotahdossa sairastunut kertoo, miten hän haluaa itseään hoidettavan sitten, kun hän ei enää itse kykene ilmaisemaan tahtoaan.


Laadi kirjallisesti

Hoitotahto on hyvä laatia kirjallisesti, jotta se on tarvittaessa hoitoon osallistuvien käytettävissä. Sen olemassaolosta ja sijainnista on hyvä kertoa läheisille mm. onnettomuuksien ja sairauskohtauksien varalta.

Hoitotahdon voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiille lomakepohjille. Se voi sisältää yksityiskohtaisiakin ohjeita erilaisten tilanteiden varalle. Hoitoon osallistuvien on mahdollisuuksien mukaan noudatettava hoitotahtoa.

Hoitotahdon voi kirjata Omakanta-palveluun. Omakantaan kirjattu tahdonilmaisu ei ole käytössä vielä kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Tämän vuoksi tahdonilmaisu kannattaa tulostaa ja viedä se terveydenhuoltoon sekä käydä läpi hoitavan lääkärin kanssa, mitä hoitotahto merkitsee hoidon kannalta.

Lataa liiton hoitotahto-lomake