Lääkekorvaukset

Kela voi maksaa korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty reseptillä sairauden hoitoon. Korvauksen saa apteekissa esittämällä Kela-kortin. Kela maksaa korvauksen niistä lääkkeistä, joille Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvattavuuden. Lääkkeistä saa korvauksen vasta kun on maksanut lääkkeistä 50 euron alkuomavastuun. Alkuomavastuu kerryttää vuosittaista omavastuuta.


Kolme korvausluokkaa

  • Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Suuret lääkekulut

Lääkekulujen omavastuu vuonna 2018 on 605,13 euroa kalenterivuodessa. Kun korvatuista lääkkeistä maksetut lääkekulut ylittävät tämän summan, maksaa jokainen korvattava lääke 2,50 euroa vuoden loppuun asti.

Lääkkeen vaihtaminen halvempaan

Viitehintajärjestelmään kuuluville lääkkeille on määrätty viitehintaryhmä ja viitehinta, jonka perusteella Kela maksaa korvauksen. Lääkkeen myyntihinta voi olla korkeampi kuin viitehinta. Samassa viitehintaryhmässä on keskenään vaihtokelpoisia lääkkeitä. Reseptissä olevan lääkkeen voi vaihtaa apteekissa vastaavaan, halvempaan lääkkeeseen. Apteekki ei saa vaihtaa lääkettä, jos lääkkeen määrääjä kieltää lääkkeen vaihtamisen.

Kun saa uuden lääkkeen, kannattaa aina tarkistaa lääkäriltä tai Kelalta, kuuluuko se korvauksen piiriin. Mikäli näin ei ole, lääkäriä voidaan pyytää määräämään sitä vastaava, korvausoikeuden piiriin kuuluva valmiste.

Reseptien voimassaoloaika

Lääkemääräys on voimassa 2 vuotta. Huumausainelääkkeiden ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden lääkemääräykset ovat voimassa vain 1 vuoden. Lääkkeen määrääjä voi rajoittaa lääkemääräyksen voimassaoloaikaa.