Potilastiedon arkisto ja omakanta

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkosivuilta sekä osoitteella omakanta.fi.


Omakanta

Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee. Potilastiedon arkisto ei ole vielä käytössä koko maassa.

Omakannasta näkee

  • sähköiset reseptit
  • hoitoon liittyvät kirjaukset
  • laboratorio- ja röntgentutkimukset
  • alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot.

Omakannassa voi

  • pyytää reseptin uusimista
  • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
  • antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen.

Vaikka palvelussa voi kirjata oman elinluovutustahtonsa, kannattaa silti myös täyttää paperinen Kyllä elinluovutukselle -kortti. Kortti kulkee mukana lompakossa ja sen avulla voi kertoa tahdostaan läheisilleen ja hoitohenkilökunnalle erityisesti niissä paikoissa, joissa potilastiedon arkisto ei ole vielä käytössä.

Lääkärintodistus voidaan välittää Kanta-palveluna suoraan terveydenhuollosta Kelaan etuuksien hakemista varten. Aluksi välittäminen koskee A-lääkärintodistuksia. Lääkärintodistus A on lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä kirjoitettava todistus. Myöhemmin välityksen piiriin tulevat myös muut lääkärintodistukset. Kun lääkäri tallentaa A-todistuksen Potilastiedon arkistoon, sähköinen todistus voidaan samalla välittää suoraan Kelaan sairauspäivärahan hakemista varten.Lue lisää

Omakanta