Tuet ja palvelut

Sairauden kulku, päivittäisistä toiminnois­ta selviytyminen ja avun tarve vaihtelevat aina yksilöllisesti. Tämän vuoksi myös sosiaalitur­vaa koskevat päätökset tehdään yksilökohtaisesti. Sosiaaliturva on laaja ja usein myös vaikeaselkoinen kokonaisuus.  Sosiaaliturva-asioissa kannattaa aina kääntyä asiantuntijoiden puoleen ja kartoittaa oma tilanne.


Apua, neuvoa ja tukea

Suomalainen sosiaaliturva rakentuu useista eri laeista, säädöksistä ja ohjeista ja se koetaan usein vaikeaselkoiseksi ja välillä myös epäoikeudenmukaiseksi. Apua, neuvoja ja tukea oman tilanteen kartoittamiseksi saa oman hoitoyksikön sosiaalityöntekijältä, kunnan sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliasiamiehiltä. 

Munuais- ja maksaliitto auttaa sairastuneita. Liitosta saa ohjausta ja neuvontaa sairastuneiden sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. 


Jäsenille ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturva-asioissa

Maria Ruuskanen
Edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija
040 8363 480