Tukea aikuisille

Munuais- tai maksasairautta sairastavien aikuisten on mahdollista saada taloudellista tukea useilta eri tahoilta. Tukea voi saada mm. matkoihin, lääkeostoihin, omaisen hoitoon kotona tai sairaspoissaoloihin. Tukien ja palvelujen tarkoitus on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä.


Aikuinen sairastunut voi hakea Kelasta 16 vuotta täyttäneen vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea. Työssä käyvällä sairastuneella on mahdollisuus saada sairauspäivärahaa, jos hän ei sairautensa vuoksi kykene tekemään työtä. Ammatillinen kuntoutus tukee kuntoutujan työkykyä ja tavoitteena on työssä jatkainen tai paluu työhön. Työkyvyttömyyseläke on ratkaisu silloin, jos työkyvyttömyys jatkuu.