Työkyvyttömyyseläke

Jos sairaudesta tai vammasta aiheutuva työkyvyttömyys jatkuu, voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Kela maksaa työkyvyttömyyseläkettä kun työhistoria on lyhyt. Pitempään työelämässä olleille työkyvyttömyyseläkkeen maksaa työeläkelaitos. Työeläkkeeseen vaikuttaa sairauden tai vamman lisäksi ikä, ammatti ja työhistoria.


Työkyvyttömyyseläkkeen odotusaikana kannattaa ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja hakea joko peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa. Tällä voi turvata toimeentulon eläkepäätöstä odottaessa.

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada myös määräaikaisesti, jolloin sen nimi on kuntoutustuki.

Kelan ja työeläkelaitosten tulee selvittää työkyvyttömyyseläkkeenhakijan kuntoutusmahdollisuudet ennen eläkepäätöksen antamista. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuen aikana on mahdollista työskennellä hiukan, ilman että Kelan eläkkeen maksaminen keskeytetään. Vuonna 2018 ansioraja on 737,45 euroa kuussa.

Jos työskentelet työkyvyttömyyseläkkeellä, huolehdi, että palkkasi tai työtulosi ei ylitä ansiorajaa. Voit myös jättää eläkkeesi lepäämään, toisin sanoen pyydät keskeyttämään eläkkeen maksamisen. Eläkkeen voi jättää lepäämään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta jättää eläkettä lepäämään, sovi ajoissa työnantajasi kanssa, että palkkasi on enintään 737,45 euroa kuussa. Yrittäjillä otetaan huomioon vahvistettu YEL-työtulo.