Tukea lapsiperheille

Lapsiperhe voi saada etuuksia ja tukea Kelasta ja omasta kotikunnasta. Tukea ja palveluja voi saada hoidon aiheuttamiin matkakustannuksiin, lääkeostoihin, sairaan lapsen hoitoon kotona sekä perheen selviytymiseen arjessa. Tähän osioon on koottu palveluja ja tukia, jotka koskevat erityisesti lapsiperheitä.


Sairastuneen lapsen perheellä on mahdollisuus hakea alle 16-vuotiaan vammaistukea Kelasta. Erityishoitorahaa maksetaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle ansionmenetyksestä, jos hän joutuu olemaan pois töistä osallistuakseen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen. Kuntoutusrahaa voi saada lapsen kuntoutuksen ajalta. Lapsiperheiden kotipalvelu  on kunnan palvelua.