Vammaistukea alle 16-vuotiaalle

Kela voi myöntää alle 16-vuotiaan vammaistukea, jos lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen. Tukea ei myönnetä yksinomaan kustannusten perusteella.

Tuki voidaan myöntää määräajaksi tai siihen asti, kun lapsi täyttää 16 vuotta. Kela ratkaisee asian sen mukaan, miten paljon sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta.


Vammaistuen määrä

  • Perustuki 92,14 €/kk. Kun lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään viikoittaista rasitusta ja sidonnaisuutta.
  • Korotettu tuki 215 €/kk. Kun lapsen hoito ja kuntoutus on vaativaa tai vie päivittäin huomattavasti aikaa.
  • Ylin tuki 416,91 €/kk. Kun lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu perheelle vaativaa ja ympärivuorokautista rasitusta ja sidonnaisuutta. 

Vammaistuen hakeminen

Tukea haetaan Kelasta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto C. Kun tukeen haetaan korotusta, hakemukseen on liitettävä uusi lääkärintodistus tai muu selvitys, jonka perusteella korotusta haetaan. Vammaistuen saaminen ei riipu vanhempien tai lapsen tuloista tai varallisuudesta.

Hakemuksessa on hyvä kuvata mahdollisimman kokonaisvaltaisesti perheen arkea ja lapsen hoidosta aiheutuvaa rasitusta samanikäiseen terveeseen lapseen verrattuna, esimerkiksi:

  • lääkkeen otto, ihon hoito, ruokavaliot, koulunkäynti, harrastaminen
  • lapsen tarvitsema tuki, apu ja hoito eri vuorokauden aikoina
  • sairaudesta tai vammasta aiheutuvat kustannukset