Korvausta ansionmenetyksestä

Erityishoitorahaa maksetaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle jos hän joutuu olemaan tilapäisesti poissa töistä osallistuakseen lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen. Erityishoitoraha on korvausta ansionmenetyksestä. Se voidaan maksaa tietyissä tilanteissa molemmille vanhemmille.


Erityishoitorahan edellytyksenä

  • vanhempi osallistuu alle 7-vuotiaan lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, poliklinikalla tai kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla.
  • vanhempi osallistuu 7-15-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsensa sairaala- tai poliklinikkahoitoon tai kuntoutukseen.
  • vanhempi hoitaa kotona alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lasta ja kotihoito liittyy lapsen sairaala- tai poliklinikkahoitoon.
  • vanhempi on varalla hoitavan lääkärin arvioon perustuvan koulu- tai päivähoitokokeilun ajalla.

Lapsen ikä, hoitopaikka, sairauden vaikeus ja hoidon vaihe vaikuttavat erityishoitorahan myöntämiseen. Erityishoitoraha on veronalaista tuloa ja sen määrä lasketaan työtulojen mukaan. Omavastuuaikaa ei ole. Erityishoitorahaa ei makseta sunnuntailta ja pyhäpäiviltä

Saman sairauden perusteella erityishoitorahaa maksetaan lasta kohden enintään 60 arkipäivää. Maksuaikaa voidaan jatkaa lääkärin arvion perusteella 30 arkipäivällä. Erityishoitoraha lasketaan erikseen sairaalahoidon tai -kuntoutuksen ja kotihoidon ajalta.