Tukea nuorille

Munuais- tai maksasairaus aiheuttaa usein haasteita nuoren toimeentulolle. Kela ja oma kotikunta tarjoavat tietoa ja tukea arjen eri tilanteisiin.


Nuori voi hakea 16 vuotta täyttäneen vammaistukea Kelasta. Jos nuori on eläkkeellä, etuus on eläkettä saavan hoitotuki. Työssä käyvä nuori on oikeutettu sairauspäivärahaan. Kuntoutukseen osallistumist atuetaan kuntoutustuella, ammatillisell akuntoutuksella, nuoren kuntoutusrahalla ja kuntoutusavustuksella.