Ammatillinen kuntoutus

Kela tarjoaa ammatillisia kuntoutuspalveluja nuoren työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi. Palveluja ovat esimerkiksi työkokeilu, koulutuskokeilu, työhönvalmennus ja ammatilliset kuntoutuskurssit.

Kun sairaus tai vamma haittaa selviytymistä opinnoista, opiskelun helpottamiseksi voidaan myöntää apuvälineitä kuten lukutelevisio, piste- ja isonäyttöjä sekä atk-laitteistoja.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia. Tavoitteena on työssä jatkaminen tai paluu työelämään. Kuntoutusmahdollisuuksia tulisi selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kela järjestää ja korvaa ammatillista kuntoutusta henkilöille, joilla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma aiheuttaa tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä.

Työelämässä pidempään olleiden henkilöiden ammatillisesta kuntoutuksesta vastaavat työeläkelaitokset. Työeläkelaitosten ammatillinen kuntoutus edellyttää, että kuntoutukseen hakija on ollut työelämässä ja ansainnut työeläketurvaa kohtuullisessa määrin (noin viisi vuotta).

Kuntoutuksen hakeminen

Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriisi, sairaalasi sosiaalityöntekijään tai Kelaan. Miettikää yhdessä, onko kuntoutuksesta apua tilanteessasi. Tarvittaessa sinua hoitava lääkäri laatii kuntoutustarpeestasi lausunnon ja ehdottaa kuntoutusta.

Lääkärinlausunto sisältää:

  • mikä sairaus tai vamma sinulla on
  • työ- ja toimintakykysi ja sen rajoitukset
  • mitä kuntoutusta lääkäri suosittaa
  • perustelut, miksi kuntoutus on sinulle tarpeellista
  • mitkä ovat kuntoutuksen tavoitteet
  • sairauden tai vamman todennäköinen kehitys