Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustuksella tuetaan kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Sen myöntäminen harkitaan aina yksilöllisesti. Avustus voi olla ratkaisu, jos olet kuntoutuksen jälkeen mennyt aikaisempaa ansiotasoa tuntuvasti heikommin palkattuun työhön taikka työharjoitteluun.

Kuntoutusavustusta maksetaan kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta kun olet työssä.