Kuntoutustuki on eläke määräajaksi

Määräaikaisen kuntoutustuen voi saada työkyvyttömyyseläkkeen sijaan, kun kuntoutusmahdollisuuksia selvitetään tai on kuntoutuksessa. Kuntoutustuen saamisen edellytyksenä on, että henkilölle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai sitä valmistellaan. Hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla lääkärinlausunnossa tai erillisenä liitteenä. Muutoin kuntoutustuen hakijaa koskevat samat vaatimukset kuin työkyvyttömyyseläkkeen hakijaa. Kuntoutustuen määrä on sama kuin työkyvyttömyyseläkkeen ja sitä haetaan samoin.

Työkyvyttömyyseläke

Jos sairaudesta tai vammasta aiheutuva työkyvyttömyys jatkuu, voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Kela maksaa työkyvyttömyyseläkettä kun työhistoria on lyhyt. Pitempään työelämässä olleille työkyvyttömyyseläkkeen maksaa työeläkelaitos. Työeläkkeeseen vaikuttaa sairauden tai vamman lisäksi ikä, ammatti ja työhistoria.

Työkyvyttömyyseläkkeen odotusaikana kannattaa ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja hakea joko peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa. Tällä voi turvata toimeentulon eläkepäätöstä odottaessa.

Kelan ja työeläkelaitosten tulee selvittää työkyvyttömyyseläkkeenhakijan kuntoutusmahdollisuudet ennen eläkepäätöksen antamista. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta.

Työskentely kuntoutustuella tai eläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuen aikana on mahdollista työskennellä hiukan ilman että Kelan eläkkeen maksaminen keskeytetään. Vuonna 2018 raja on 737,45 euroa kuussa.

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä ja työskentelet, huolehdi, että palkkasi tai työtulosi ei ylitä ansiorajaa. Voit myös jättää eläkkeesi lepäämään, toisin sanoen pyydät keskeyttämään eläkkeen maksamisen. Eläkkeen voi jättää lepäämään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta jättää eläkettä lepäämään, sovi ajoissa työnantajasi kanssa, että palkkasi on enintään 737,45 euroa kuussa. Yrittäjillä otetaan huomioon vahvistettu YEL-työtulo.