Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16–19-vuotiaille opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta.

Nuoren kuntoutusraha

  • olet 16–19-vuotias
  • työkykysi tai mahdollisuutesi valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi
  • tarvitset erityisiä tukitoimia, jotta voit opiskella tai osallistua muuhun työllistymistä edistävään kuntoutukseen (esim. työkokeilu tai -harjoittelu)
  • sinulle on laadittu kotikunnassa henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) opiskelun tai muun kuntoutuksen ajalle.
  • Jos kuntoutuksesi on opiskelua, Kela selvittää samalla oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen koulutuksen ajalta (2017 alkaen).

Tarvitset hakemustasi varten opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman sekä B-lääkärinlausunnon.

Nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,02 euroa arkipäivältä vuonna 2018. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi. Palkkatulo ei vähennä kuntoutusrahan määrää.

Nuoren kuntoutusraha on ensisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että aina kun alle 20-vuotiaalle nuorelle pohditaan eläkeratkaisua, tulee ensin selvittää edellytykset kuntoutukseen ja nuoren kuntoutusrahaan.