Kokemustieto täydentää muuta opetusta

Liiton kokemustoimija on munuais- tai maksasairas, elinsiirron saanut tai läheinen oman kokemuksensa asiantuntija. Hän pitää kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja tai osallistuu muulla tavoin tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutukseen. Liitolla on 28 kokemuskouluttajaa ympäri Suomea.


Kokemustoimijaksi ei voi alkaa välittömästi diagnoosin saamisen jälkeen eikä läheisen sairastuttua tai vammauduttua. Tapahtumasta tulee olla kulunut riittävästi aikaa, suosituksena ainakin kolme vuotta. Kokemustoimijan tulee olla sinut oman tai läheisensä sairauden tai vamman kanssa.

Kokemustoimija on halukas toimimaan yhteistyössä eriasteisten oppilaitosten kanssa. Hän sitoutuu toimintaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Yleensä kokemuskouluttajat sitoutuvat tehtävään kolmen vuoden määräajaksi. Hänen tulee viimeistään koulutuksen aikana päivittää tietonsa oman taustajärjestönsä toiminnasta.

Liitto on mukana kokemustoimintaverkostossa, jossa toimii tällä hetkellä 36 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän yli 500 kokemustoimijaansa. Kokemustoiminnan opetusyksikköverkostossa on tällä hetkellä mukana 70 toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja lääketieteellisten tiedekuntien opetusyksikköä.