Parisuhde

Puolison sairastuminen vaikuttaa parisuhteeseen. Sairaudesta ja sen hoitojen vaikutuksista on puhuttava yhdessä, ettei puoliso kokisi jäävänsä ulkopuolelle toisen elämästä. Lapsen sairaus vie elämän eri raiteille kuin mitä itse on suunnitellut. Se on haaste perheen arjen sujumiselle. Parisuhde ja oma hyvinvointi jäävät taka-alalle, mutta molemmat vanhemmat tarvitsevat myös omaa aikaa. 

Sairastunut voi tarvita apua ja huolenpitoa, mutta parisuhde ei saa muuttua yksipuoliseksi hoivasuhteeksi. Myös puoliso kaipaa hellyyttä ja huolenpitoa. Avoin suhtautuminen mahdollisiin kehon muutoksiin auttaa molempia sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Vanhemman sairastuminen pelottaa lasta. Vanhempien avoin suhtautuminen sairauteen ja sen tuomiin elämänmuutoksiin tuo luottamusta siihen, että sairastunut äiti tai isä saa apua.

Lapsen sairaus vie elämän eri raiteille kuin mitä itse on suunnitellut. Se on haaste perheen arjen sujumiselle. Parisuhde ja oma hyvinvointi jäävät taka-alalle, mutta molemmat vanhemmat tarvitsevat myös omaa aikaa. Vanhemmuuteen ja jaksamiseen tarvitaan tukea lapsen sairastuessa. Kun vanhempien on hyvä olla keskenään, lapsen sairauskaan ei ole ylipääsemätöntä, vaan se voi lujittaa koko perheen yhtenäisyyttä.

Pari ja suhde vai parisuhde

Useimmat parisuhteet alkavat rakastumisen huumasta. Kun ensihuuma laantuu aikanaan, jatkuva yhdessäolon tarve häviää ja molemmat alkavat etsiä itselleen enemmän tilaa. Voi tuntua pahalta huomata, ettei toinen olekaan pelkästään minua varten, vaan hänellä on tarvetta myös omaan elämään. Monet parisuhteen ristiriidat saavat alkunsa ajan jakamisesta oman ja yhteisen elämän välillä.

Kun molemmat ovat löytäneet oman erillisen itsensä, suhteessa voi olla omana itsenään. Toisen arvostus ja kunnioitus alkavat oman itsensä arvostamisesta. Parisuhde muodostuu syvemmäksi kumppanuudeksi, kun tasapaino oman ja yhteisen elämän välillä on saavutettu. Kumppanuudessa puolisot ovat sitoutuneet toisiinsa niin, että heidän on turvallista olla erillään ja helppo olla lähellä. He voivat ilmaista omat tunteensa, toiveensa ja pettymyksensä pelkäämättä joutuvansa hylätyksi.

Aina ei tarvitse olla samaa mieltä. Erimielisyydet ja ristiriidat kuuluvat myös onnelliseen parisuhteeseen. Merkittävää on se, miten ristiriidat sovitaan. Anteeksianto ja yhteinen kompromissi ovat toimivia keinoja ristiriitojen purkamiseksi.

Parisuhteen kulmakiviä ovat rakkaus, huomaavaisuus ja toisen arvostaminen. Parisuhteelle tulee antaa mahdollisuus kehittyä ja tiivistyä. Sitä pitää hoitaa. Pitkään jatkuneessa suhteessakaan ei toista tunne täysin, mikä tuo oman suolansa yhteiselämään. Välillä on hyvä miettiä yhdessä, mihin toisessa ihastui, mitä on tehty yhdessä ja mitkä asiat ovat kantaneet tähän asti. Rauhoittumisen hetki auttaa löytämään toisesta uusia puolia yhä uudelleen.