Vertaistuen muodot

Vertaistukitoiminnan alettua 1980-luvulla oli tärkein vertaistuen muoto kasvokkain tapaaminen. Se on edelleen yksi parhaista vertaistuen muodoista, mutta välimatkojen pituuden vuoksi ja tekniikan kehittymisen myötä myös toisenlaiset muodot ovat lisääntyneet.


Munuais- ja maksaliitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ja retkiä, joissa vertaistukija ja tuettava voivat tavata luontevasti. Joissakin yhdistyksissä voi toimia myös vertaisryhmiä.  Useimmiten vertaistukitilanne syntyykin spontaanisti jonkun tapahtuman yhteydessä.

Vertaistukeminen sähköisten välineiden kautta on lisääntynyt viime vuosina. Useat toivovat yhteydenottoa sähköpostin välityksellä. Vertaiskeskustelua voi käydä myös esimerkiksi  liiton Facebook-sivulla tai suljetuissa keskusteluryhmissä joko julkisesti tai yksityisviestein. Keskusteluihin voi puhelimen lisäksi käyttää monia ilmaisia nettisovelluksia.  Myös blogikirjoitukset ovat hyvä keino jakaa vertaiskokemuksia. Kasvottomuus ja nimettömyys sopivat toisille paremmin kuin kohtaaminen kasvoista kasvoihin. Tällöin voi osallistua anonyymisti erilaisiin chat-keskusteluihin.

Vertaisvanhempi on tukena, kun perheeseen on syntynyt munuais- tai maksasairas lapsi. Vertaisvanhemmalla on omakohtainen kokemus munuais- tai maksasairaan lapsiperheen elämästä. Hänen perheensä on askeleen edellä alkuvaiheen vaikeaan tilanteeseen nähden, mutta myös hänen perheensä tilanteet vaihtelevat. Eletään ”päivä kerrallaan”. 
Vertaisvanhempi on valmis kuuntelemaan, olemaan läsnä ja rohkaisemaan. Hän on valmis antamaan aikaansa ja jakamaan omia kokemuksiaan. Vertaisvanhempi on luotettava ja vastuunsa tunteva.

Vertaisvanhemmat saavat Munuais- ja maksaliitolta koulutusta ja ohjausta vertaistukityöhönsä. Vertaisvanhempia on munuais-, maksasairaan ja elinsiirron saaneen lapsen perheille. Tukeminen tapahtuu paljon sähköisesti, puhelimella, mutta myös tapaamisissa kasvokkain. Vertaisvanhempien välitys tapahtuu liiton järjestösuunnittelijoiden  kautta sekä sähköistä mediaa hyödyntämällä.