teemavuosi2013

Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Liitto tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.


Munuais- ja maksaliiton 19 jäsenyhdistyksessä on noin 6000 jäsentä. Liitto tukee yhdistysten osaamista ja toiminnan kehittämistä. Yhdistykset tavoittavat sairastuneet ja heidän läheisensä sekä tekevät vaikuttamistyötä ja viestintää omalla alueellaan. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.


Munuais- ja maksasairaudet koskettavat tavalla tai toisella kymmeniä tuhansia suomalaisia. Liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta sairastuneilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitoon, kuntoutukseen, elinsiirtoon ja sosiaaliseen osallistumiseen.


Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Liitto jakaa luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liiton viestintä edistää sairauksien ennaltaehkäisyä, tekee näkyväksi munuais- ja maksasairauksia ja vähentää sairastuneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.


Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta. Liitto järjestää yli vuosittain yli 20 sopeutumisvalmennuskurssia eri ikäisille ja sairauden eri vaiheessa oleville.


Liitto välittää vertaistukea ja antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät. Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä ja paikan toimia.


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä