Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja heidän läheisiään sekä valvoo heidän oikeuksiaan.

Haluan tulla mukaan

Munuais- tai maksasairaus voi koskettaa ketä vaan, missä iässä tahansa.

Munuais- ja maksasairaus voi olla synnynnäinen tai perinnöllinen, joskus syy jää tuntemattomaksi. Sairaudet on hyvä todeta alkuvaiheessa, koska niiden etenemistä voidaan hidastaa ja oireita hoitaa. Elintavoista johtuvat sairaudet lisääntyvät jatkuvasti.

Kuntoutus auttaa selviytymään sairauden kanssa.

Sairauden myötä monet arkiset ja tavalliset asiat voivat tuntua hankalilta. Hoito vie voimia ja rajoittaa elämää. Uusi tilanne vaatii uusia keinoja ja usein myös muiden apua. Kuntoutus auttaa selviytymään arjessa pitkäaikaissairaudesta huolimatta.

kuntoutus pariskunta hero

Tue toimintaa

Tukemalla liiton toimintaa autat munuais- ja maksasairauteen sairastuneita
ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään.
Testamentti on arvokas tapa auttaa.

Haluan tukea toimintaa


Liitossa on tapahtumia kaikille.

Liitto ja 19 jäsenyhdistystä järjestävät monipuolista toimintaa. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä ja paikan toimia.

Haluan tutustua liiton tapahtumiin

Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista.

Liitto julkaisee esitteitä ja oppaita, joista saa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Ruokakirjassa on munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle sopivia ruokia. Elinehto-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Haluan tutustua liiton julkaisuihin
super mahti hero

Hae rohkeasti apua, jos sosiaaliturva tuntuu vaikeaselkoiselta tai epäoikeudenmukaiselta.

Sosiaaliturva tuntuu usein vaikeaselkoiselta. Siihen perehtyminen vaatii voimia. Vaikeuksien keskellä ei kannata jäädä yksin. Tietoa saa omasta hoitoyksiköstä. Liitto ohjaa ja neuvoo sairastuneiden sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Haluan saada ohjeita ja neuvoja arkeen

Elinluovutuskortti on edelleen paras tapa sanoa KYLLÄ. Kerro tahtosi myös läheisillesi.

Sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto, voi koskettaa yhtä hyvin sinua kuin lähimmäistäsikin. Elinluovutuskortti kertoo tahtosi selkeästi. Muista kertoa tahtosi myös läheisillesi.

Sano KYLLÄ elinluovutukselle
elinluovutuskortti kahvilassa hero