Ajankohtaista

Uutiset

Dialyysihoidossa olevien määrä lisääntyy

Dialyysissä olevia ja munuaisensiirron saaneita oli vuoden 2017 lopussa enemmän kuin koskaan aiemmin, selviää Suomen munuaistautirekisterin tuoreesta Vuosiraportista. Dialyysihoidossa olevien määrän odotetaan kasvavan viidenneksellä vuoteen 2025 mennessä.

Allt fler behöver dialysbehandling

Vid slutet av år 2017 var antalet personer som levde med dialysbehandling eller transplanterad njure större än någonsin tidigare. Det här framgår av Njursjukdomsregistrets nya årsrapport. Antalet personer som behöver dialysbehandling förväntas växa med en femtedel till 2025.

Perheet mukaan MM-kisoihin kesällä

Liiton perhetoiminnan perheet ovat saaneet Ahos-apurahan elinsiirron saaneiden MM-kisoihin osallistumiseen.

Terveydenhuollon matkat Kelalta maakunnille

Uusi matkalaki on valmistelussa, kun terveydenhuollon matkojen järjestämisvastuu siirtyy Kelalta maakunnille.

Odotettu kudoslain muutos antaa usealla munuaissiirtoa odottavalle uuden mahdollisuuden

Eduskunta on tänään hyväksynyt uuden kudoslain. Laki on tähän mennessä estänyt muita kuin aivan lähiomaista tai samassa taloudessa asuvaa puolisoa luovuttamasta toista munuaistaan. Kudoslain muutoksen myötä luovuttaja voi olla myös muu sukulainen tai esimerkiksi hyvä ystävä. Suomessa elävältä luovuttajalta tehtyjen munuaissiirtojen määrä on ollut Pohjoismaiden pienin.

Den väntade ändringen av vävnadslagen öppnar nya möjligheter för många som köar till njurtransplantation

Riskdagen har godkänt i dag en ändring av vävnadslagen som gör det möjligt för andra släktingar och till exempel goda vänner att stå som njurdonatorer. Lagen har till dags dato hindrat andra än patientens närmaste anhöriga eller make/maka som bor i samma hushåll att donera sin ena njure. Antalet njurtransplantationer med levande donatorer har bland de nordiska länderna legat lägst i Finland.Ajankohtaista