Elinehto-lehti

Elinehto-Livsvillkor on liiton jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se sisältää tietoa munuais- ja maksasairauksista, ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Lehdessä on henkilöhaastatteluja, asiantuntijoiden artikkeleita sekä tietoa liiton ja yhdistysten tapahtumista, teemapäivistä ja kuntoutuskursseista.


Elinehto-lehti jaetaan jäsenistölle, terveydenhuollon yksiköille ja muille sidosryhmille sekä tilaajille. Levikki on 7500. Lehden numeron 4 välissä ilmestyy kurssijulkaisu, jossa esitellään liiton järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit, kuntoutustapahtumat ja tuetut lomat. Sen levikki on 11 300. Lehti postitetaan myös nefrologeille, gastroenterologeille ja perusterveydenhuollon ylilääkäreille

Lehden päätoimittajana toimii Petri Inomaa.

Ilmoitukset

Ilmoitushinnat ja koot löydät mediakortista.

Tilaukset

Munuais- ja maksaliiton jäsenet saavat Elinehto-lehden jäsenetuna. Lehden vuosikerran hinta on 25 euroa. Lehden voi saada myös äänilehtenä.

Advertisement in Elinehto magazine

The magazine is sent to members of the associations, i.e., kidney and liver patients and their family members as well as to healthcare and social welfare professionals. Distribution also includes hospitals, dialysis units and health stations. Circulation 7 500 copies. Read the Mediacard


Elinehto-lehti

Petri Inomaa
Viestintäpäällikkö
040 5240 679
Hilkka Lahti
Tiedottaja
040 5240 682

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Kirsi Kauppinen
Jäsen- ja taloussihteeri
050 4365 707

Elinehto ilmestymisaikataulu

12.12.2018 - 12.12.2019

12.12.2018

Elinehto 4/2018 ilmestyy