Voimaa vertaistuesta

Vertaistukija kuuntelee ja rohkaisee. Vertaistukija on kokenut samoja asioista kuin sinä. Se on mahdollisuus jakaa kokemuksia, kertomista ja kuuntelemista. Vertaistuki auttaa munuais- ja maksasairauteen sairastuneita, elinsiirron saaneita ja heidän perheitään elviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaistuki täydentää terveydenhuollon sekä läheisten ja ystävien antamaa tukea.


Kun ihminen sairastuu, hän tarvitsee paljon tietoa. Tietoa saa terveydenhuollosta, mutta tarpeen on myös kokemuksen tuoma tietoa. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä.

Vertaistuki on siis kertomista, mutta se on myös kuuntelemista. Vertaisuuden voima on siinä, että kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus ja siksi he usein ymmärtävät toisensa puolesta lauseesta. 

Vertaistukija on kokenut elämässän samoja asioita kuin tuettava. Vertaistuki on tasaveroista ja luottamuksellsita kumppanuutta, jossa molemmat osapuolet ovat tuen antajia ja saajia. Se on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista.

Vertaistukea voi olla

  • kahdenkeskinen tuki 
  • vertaistukiryhmät
  • vertaistuki verkossa  
Liiton vertaistukija on koulutettu ja vastuunsa tunteva. Liitto järjestää vertaistukijoille ja yhdyshenkilöille koulutusta. Perus- ja jatkokoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan alueellisten tarpeiden pohjalta.

Yhdyshenkilö

Yhdyshenkilö on hoitoyksikössä toimiva ja tehtävään vapaaehtoisesti nimetty henkilö. Yhdyshenkilö toimii tiedonvälittäjänä potilaille ja omalle työyhteisölleen liiton ja paikallisyhdistyksen palveluista ja toiminnasta, joita on esimerkiksi vertaistuki, kuntoutus ja paikallinen yhdistystoiminta.



Haluatko löytää vertaistukijan?

Kun kaipaat itsellesi vertaistukijaa, ota yhteys oman alueesi järjestösuunnittelijaan. Yhteystiedot

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen ja sinuun otetaan yhteyttä. Lomakkeella voit myös kysyä lisää vertaistuesta.


Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.



Alue, jolta toivon vertaistukijan olevan






Halutessasi voit kertoa, minkä tyyppistä vertaistukijaa etsit: Oletko itse sairastunut tai läheinen tai etsikö tukea vertaisvanhemmilta. Voit myös esittää muun kysymyksen.