Vapaaehtoistoiminta 

Vapaaehtoistoiminta on tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, yhteiseksi hyväksi tehtävää, auttamista ja tukemista. Liitossa ja jäsenyhdistyksissä on monia tapoja toimia vapaaehtoisena. Toiminnan periaatteisiin kuuluvat vastavuoroisuus, yhteinen ilo, tasa-arvoisuus, vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja ei-ammattimaisuus.

Jokaisella on vahvuuksia, jokainen on jossain hyvä. Sinun taitojasi tarvitaan. Ota yhteyttä ja tule mukaan vapaaehtoistoimijoiden joukkoon.

Aktiivinen vapaaehtoisuus on osa Munuais- ja maksaliiton strategiaa ja sitä ohjaavat yhteiset arvot: asiantuntijuus, yhdenvertaisuus, hyvän elämän jatkuminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö. Vapaaehtoistoiminta tukee ihmisen hyvinvointia, antaa mielekästä ja palkitsevaa tekemistä sekä luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Liitto järjestää vapaaehtoistoimijoille koulutusta ja tukee toimijoiden tehtävään liittyvää koulutusta, perehdytystä ja ohjausta jäsenyhdistyksissä. Vapaaehtoistoimijoiden motivoimiseen ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota kannustavan ohjauksen menetelmin. Vapaaehtoistoimijoille järjestetään virkistystilaisuuksia ja hyvinvointitapahtumia, joissa he myös tapaavat muita vastaavissa tehtävissä toimivia ja saavat vertaistukea. Liitto kehittää vapaaehtoistoimijoiden kiittämisen, tunnustamisen ja palkitsemisen käytänteitä.

Liitto on mukana vapaaehtoistoiminnan verkostoissa ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa tukemassa vapaaehtoistoiminnan arvon ja merkityksen näkyväksi tekemistä.


Vapaaehtoistehtäviä 

Vapaaehtoistoimintaa Munuais- ja maksaliitossa.

  • työskentely liiton hallituksessa tai eri työryhmissä
  • alueellinen työskentely aluetoimikunnissa
  • yhdyshenkilönä, vertaistukijana, vertaisvanhempana tai kokemuskouluttajana toimiminen
  • jäsenyhdistyksen hallituksessa toimiminen esimerkiksi puheenjohtajana, sihteerinä, jäsenasioiden hoitajana, tiedotus-, liikunta- tai maksavastaavana
  • kerhojen ja vertaisryhmien ohjaus
  • Lyhytkestoista vapaaehtoistoimintaa on esimerkiksi lipaskeräys vaaleissa, tapahtumien ja kahvitarjoilujen järjestäminen, elinluovutuskorttien jakaminen, kirjoittaminen yhdistyksen lehteen tai nettisivuille.

lmoittaudu vapaaehtoiseksi

Haluatko antaa aikaasi hyvään tarkoitukseen? Panoksesi voi olla tunnin työ tai halutessasi voit sitoutua toimintaan pidemmäksi aikaa. Tule vapaaehtoistoimijaksi alueesi munuais- ja maksayhdistykseen.


Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.